EEN EEUWENOUD ERF

Erve het Markslag is een typisch Twents hallenhuis. Het ligt aan een eeuwenoude handelsroute: het Hessenpad dat de Hanzesteden Deventer en Zwolle verbond met Duitsland.

De naam ‘Markslag’ verwijst naar een stuk ontgonnen woeste grond uit de marke. Marken waren in de middeleeuwen een soort collectieven van boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van gemeenschappelijke gronden regelden. Oude geschriften vermelden dat het erf waarop de Heerenkamer en het Bakhuis liggen in 1643 in eigendom was van het Markslag. De eigenaar had een half ‘waarrecht’ (stemrecht).

In die tijd was er eigenlijk geen grens, dat veranderde pas na de Franse tijd – de oorlogen onder Napoleon. Vanaf ca. 1815 kreeg de grens een betekenis. Daarmee nam het smokkelen in het gebied toe en werden commiezen (douaneambtenaren) ingezet. Het Markslag was een boerderij waar smokkelaars kort werden opgesloten nadat ze waren opgepakt, voordat ze werden berecht.

Vanaf het begin van de vorige eeuw waren het erf en de omringende natuurgebieden eigendom van textielfamilie Van Heek. De familie liet er voor eigen gebruik een jachtkamer oftewel ‘Heerenkamer’ bouwen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn erf en natuurgebieden overgenomen door Natuurmonumenten.

Ieder seizoen de leukste inspiraties ontvangen?
X